Kupskie Echo z Kup

 

kierownictwo artystyczne/Leitung: Agnieszka Ślusarczyk

współpraca/Kooperation: Przemysław Ślusarczyk

 

 MSWiA dotacja 2023

Zespół jest finansowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim i działa w jego strukturze | Zespół działa przy DFK Kup i współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim